SGS Moldova: Calitatea produselor autohtone - cheia spre pietele internationale
Scris de Bassa Press Moldova   
Monday, 10 December 2007

Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. este o parte integrală a istoriei Moldovei, în beciurile căruia se găseşte tezaurul vinicol al MOldovei.

„Cricova” S.A. este o perlă a vinificaţiei moldoveneşti. În renumitele galerii de var, fondate în 1952 (cu o lungime de peste 60 km), sub tutela sigură a vinificatorilor se păstrează şi se maturizează excelentele vinuri moldoveneşti. Astăzi „Cricova” este un oraş subteran cu străzi şi bulevarde ce poartă denumiri de vin - Caberne, Pinot, Feteasca, Aligote etc. 

Reprezentînd un complex subteran unical şi fiind titularul Ordinului Republicii, „Cricova” S.A. este o întreprindere cu un potenţial de producere imens.

Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. este unica întreprindere din Republica Moldova care produce vinuri spumante în conformitate cu metoda clasică franceză - „Methode Champenoise”.

Vinurile de colecţie şi de calitate superioară de Cricova, care sînt mîndria naţională a Moldovei, au obţinut peste 70 medalii la cele mai prestigioase concursuri şi degustaţii din Bordeaux, Barcelona, Roma. Combinatul de Vinuri “Cricova” a avut onoarea de a fi invitat şi de fi membru al Clubului Internaţional a Leaderilor Calităţii, fapt confirmat de premiile anuale în oraşele Barcelona şi Paris.

Despre calitatea producţiei combinatului „Cricova” S.A. vorbesc medaliile de aur, argint şi bronz, obţinute la cele mai prestigioase expoziţii şi degustări internaţionale.

La 16 noiembrie 2007 Combinatului de Vinuri  „Cricova” S.A. i-a fost înmînat certificatul internaţional ISO 9001:2001, pentru Implementarea Sistemului de Management al Calităţii, de către compania SGS Moldova, filiala organizaţiei mondiale SGS (Société Générale de Surveillance) cu sediul la Geneva reprezentând cea mai mare organizaţie în domeniul inspectării, expertizei şi certificării produselor de export/import.

Compania SGS este recunoscută pe plan internaţional, obţinând 41 acreditări în 40 ţări pentru efectuarea lucrărilor de certificare ISO 9001:2000 printre care se număra: Elveţia, Germania, Marea Britanie, Olanda, Franţa, Ungaria, Argentina, Brazilia, Canada, USA, Japonia, China, New Zealand etc.

Implementarea si certificarea unui sistem de management al calităţii, conform cerinţelor standardului ISO 9001:2001, posedă numeroase beneficii: creşte productivitatea şi eficienţa organizaţiei, reduce pierderile, îmbunătăţeşte calitatea produselor, creşte satisfacţia clienţilor, permite accesul pe pieţele internaţionale, unde certificarea ISO 9001 a devenit o necesitate.

Pe parcursul ultimilor ani întreprinderile din Republica Moldova, convingându-se de necesitatea sporirii competitivităţii producţiei lor pe piaţa externă, au implementat Sistemul de Management al Calităţii, fiind certificate conform cerinţelor standardului internaţional ISO 9001:2000.

Printre întreprinderile vinicole certificate de compania SGS Moldova, conform standardului internaţional ISO 9001:2000 pot fi menţionate:  „Aroma” S.A., „Mileştii Mici” IM S.A., Combinatul de Vinuri de Calitate, „Maurt”, „Vinaria Bardar” S.A„ Ever-Vin” SRL, „NIS Struguraş” S.A., „Vismos” , „ IM Vinia Trăian” S. A.

Compania SGS acorda consultanţă agenţilor economici în problemele ce ţin de certificarea şi selectarea sistemului de management al calităţii: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, SQF, GMP, IFS, ISO 14000, SA 8000, OHSAS 18001, TL 9000 etc. în dependenţă  de domeniul de producere, piaţa de desfacere şi a sistemului de certificare  recunoscut  pentru o ţară, regiune economică sau globală.

Sistemele pot fi implementate atât la întreprinderile producătoare din orice ramură a economiei, cât şi la întreprinderile din sfera deservirii – transport, turism, bănci, companii financiare, de asigurare, reparaţii, organe de administrare publică, instituţii de învăţământ, tehnologii informaţionale, telecomunicaţii etc.

Calitatea înaltă a producţiei înseamnă clienţi permanenţi, venituri stabile şi activitate prosperă de lungă durată.

Metatags: Cricova, Combinatul de vinuri, Vinuri Republica Moldova, Cricova Moldova, Vin, Vinul, Vinuri, Distributie vin, vin, sampanie, vinuri colectie, vin spumant, vin vechi, pinot noir, cabernet sauvignon, merlot, muscat, cricova cagor, chardonnay, dulce, demidulce, sec,demisec, brut, vin rosu, vin alb, vin cricova, spumant brut, spumant dulce, spumant demidulce, traditional, colectie, vanzare vinuri, distributie vinuri, unic importator, cricova.

Ultima actualizare ( Friday, 21 March 2008 )